Poskytujeme spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva v zmysle platnej legislatívy. Ponúkame komplexné ekonomické a finančné služby pre fyzické a právnické osoby. Spracujeme za Vás okrem účtovníctva aj mzdovú agendu, DPH, účtovné závierky a daňové priznania. Ochotne Vám poradíme a pokúsime sa vyriešiť Vaše problémy. U nás nájdete individuálny prístup a maximálnu flexibilitu k potrebám klienta.


Jednoduché účtovníctvo
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy bankových účtov a pokladní
 • vedenie knihy odoslaných a prijatých faktúr
 • vedenie knihy ostatných pohľadávok a záväzkov
 • vedenie knihy interných dokladov
 • vedenie knihy sociálneho fondu
 • evidencia krátkodobého majetku a dlhodobého majetku
 • spracovanie účtovnej závierky za rok
 • ďalšia potrebná evidencia

Podvojné účtovníctvo
 • vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka
 • vedenie knihy bankových účtov a pokladní
 • vedenie knihy odoslaných a prijatých faktúr
 • vedenie knihy ostatných pohľadávok a záväzkov
 • vedenie knihy interných dokladov
 • evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku
 • spracovanie účtovnej závierky za rok
 • ďalšia potrebná evidencia

Mzdy a personalistika
 • komplexné spracovanie a evidencia mzdovej a personálnej agendy
 • vyhotovenie a podávanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
 • vyhotovenie a podávanie prihlášok a odhlášok pre zamestnancov do poisťovní
 • spracovanie a podávanie hlásení na daňový úrad
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov
 • spracovanie ďalších potrebných zmlúv a potvrdení

Ostatné služby
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu pre FO a PO
 • vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • daň zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie pre zamestnancov
 • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
 • kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
 • ďalšie potrebné služby pre klienta


Cena dohodou v závislosti od rozsahu požadovaných služieb, o ktoré má klient záujem, a podľa charakteru právnej formy podnikania. Bližšie informácie poskytneme na osobnom stretnutí, poprípade mailom. V prípade záujmu o spoluprácu s nami nás neváhajte kontaktovať.

Účtovníctvo B.S.
Pod vinicou 45, 054 01 Levoča
tel.: 0915 949 589, 0915 960 468